השוואת מדדים בתקופה של 20 שנים

השוואת מדדים בתקופה של 20 שנים

בגרף המצורף ניתן לראות את ההבדל בין השקעה במניות, השקעה באגרות חוב בינוניות ארוכות ובלווה קצר מועד לשנה...