• פברואר 6, 2020
  • נתונים
  • משהו כמו שלוש דקות.

השוואת מדדים בתקופה של 20 שנים

בגרף המצורף ניתן לראות את ההבדל בין השקעה במניות, השקעה באגרות חוב בינוניות ארוכות ובלווה קצר מועד לשנה אחת שנחשב לנייר הכי פחות מסוכן.

ניתן לראות כי לאורך זמן ההשקעה במניות עשויה להניב תוצאות טובות יותר אם כי בטווחים קצרים אפשר להפסיד לא מעט ובדרך לקבל "התקף לב".

כלומר השקעה במניות אינה מתאימה לכל אחד ובוודאי לא מומלצת לתקופות קצרות.

אם נבחן מקרוב את ההשקעה באגרות חוב ממשלתיות לטווח של 5 שנים, הן בהחלט סבלו מתקופות פחות טובות והיו אף ירידות אולם הם נתנו תשואות טובות בסך הכל.

הבעיה היא שמה שהיה לא בהכרח יהיה בעתיד.

אפשר לומר על המק"מ שימשיך לעלות אבל בקצב הרבה יותר נמוך ואפשר לומר על מניות שימשיכו לנוע באופן תזזיתי עם סיכוי טוב לרווחים בסוף הדרך, אבל "דרג הביניים", כלומר האג"ח הממשלתיות לטווח בינוני, כבר לא יכול לתת את אותן תשואות, מפני שהריבית המוצעת היום על אגרות חוב אלה נמוכה מבעבר. לכן נקבל כי שני הגרפים של אגרות החוב יהיו בעלות שיפוע מתון בהרבה ואילו המניות ימשיכו להתנהג באופן תנודתי.לפרטים נוספים על השקעות וניהול השקעות