| English |

לוגו תבור כלכלה ופיננסים בע"מ
מדריך בג'ונגל

משרד ראשי:
בית קורקס רח' זרחין 10 רעננה 43662

טל: 09-7776888

מדריך בג'ונגל

שוק ההון הוא ג'ונגל מלא בסכנות, חיות טרף, נחשים, תנינים, נמרים וחרקים רעילים.

בחברה המודרנית אין מנוס אלא לעבור דרך הג'ונגל הזה. כל אדם שרוצה לחסוך מכספו לעת פרישה, חייב להשקיע את כספו בנכסים שמניבים רווח. רווח קשור בסיכונים ומי שסבור שיש אפשרות להשקיע כספים בלי שום סיכון, חי באשליות.

ההליכה בג'ונגל הזה מומלצת באמצעות מדריך המכיר את הסביבה.

חברת דיבידנד הינה מדריך כזה בג'ונגל.

חשוב להבין כי המדריך אינו מחוסן. גם המדריך עלול להיות מוכש על ידי נחש ליפול קרבן למלתעות תנין או נמר, או לחטוף עקיצה של עכביש רעיל. אבל אנחנו מכירים את הג'ונגל והסכנות בהליכה אתנו, קטנות בהרבה מאשר בהליכה לבד.

בג'ונגל הזה יש גם חברות ענק, שמבטיחות ללוות את התייר התמים, בשבילים בטוחים. אבל, מה שהתייר או התיירת לא יודעים זה שלעיתים הם מובילים אותך ולעיתים הם טורפים אותך בעצמם.

דיבידנד – ישמש לך מדריך ידידותי, בלי למכור לך אשליות, וינסה להוביל אתכם דרך הסבך עד למקום מבטחים.