| English |

לוגו תבור כלכלה ופיננסים בע"מ
דיבידנד השקעות בע"מ

משרד ראשי:
בית קורקס רח' זרחין 10 רעננה 43662

טל: 09-7776888

איך מתחילים - תיק השקעות

במידה והחלטת לפתוח תיק אצל מנהל השקעות פרטי, עליך לפנות אליו ישירות ולקבוע פגישה, בכדי להכיר את האיש שיהיה אחראי על כספך.

מטרה נוספת של הפגישה (במידה והתרשמת לטובה) היא לקבוע את עיקרי אסטרטגיית ההשקעה המתאימה לך כלקוח, בהסתמך על רמת הסיכון אשר תהיה מוכן לקחת, מטרות ההשקעה והעדפות ספציפיות אחרות.

במקרה שלנו, נשמח להיפגש איתך במשרדנו ברעננה או בביתך, על פי בחירתך. אנו איננו מגבילים את עצמנו לא ביום ולא בשעה, על פי נוחיותך.

לאחר פגישת ההיכרות, יש לפנות לסניף הבנק שלך ולמסור את הטפסים החתומים שקיבלת בפגישה, כדי להגדיר את חשבונך כחשבון מנוהל ולחברו למערכת הממוחשבת כך שניתן יהיה לבצע בו פעולות. במקביל תקבל הסכם עם חברת דיבידנד שבו יוגדרו כל הפרטים הנדרשים כולל היקף דמי ניהול, עמלות, מדיניות השקעה וכיוב'.

תהליך פתיחת תיק השקעות לפרטיים

 • פתיחת חשבון ייעודי לניהול תיק ההשקעות באחד מהבנקים הבאים:
  • פועלים
  • לאומי
  • בינלאומי
  • מזרחי
  • אוצר החייל
  • דיסקונט
  • מרכנתיל
  • איגוד
  • יהב
  • פועלי אגודת ישראל
 • חתימה על ייפוי כוח ל דיבידנד השקעות (ת.א.) בע"מ בחשבון הנ"ל בבנק.
 • חתימה על טופס W -8 של רשות ני"ע האמריקאית (אישור אזרחות ישראלית).
 • חתימה על בקשה למתן הסכמה לניהול תיק השקעות באמצעות מנהל תיקים בחשבון הנ"ל בבנק.
 • חתימה על הסכם לייעוץ השקעות ולניהול תיק השקעות עם דיבידנד השקעות (ת.א) בע"מ.
 • חתימה על טופס הצהרה על נהנה עבור הרשות להלבנת הון.(נספח ג' להסכם זה).
 • צילום תעודת זהות.
 • צילום תעודה מזהה נוספת.
 • טלפון לברורים 09-7776888,עמי או איליה.
 • המעוניינים בפרטים בכתב יכולים לפנות למנכ"ל החברה במייל: [email protected]