| English |

לוגו תבור כלכלה ופיננסים בע"מ
דיבידנד השקעות בע"מ

משרד ראשי:
בית קורקס רח' זרחין 10 רעננה 43662

טל: 09-7776888

ניגוד אינטרסים

חברת דיבידנד ויתרה על פערי ההנחות ומעבירה את כל ההנחות על העמלות ישירות ללקוחותיה.
חברת דיבידנד מקפידה לא לאפשר שום ניגוד אינטרסים ולא להרוויח במקום בו הלקוח מפסיד לגבי הבנקים קשה לומר שהמצב הוא כך. בעוד שמצד אחד הבנקים מנצלים את הנגישות הרבה שלהם ללקוחות על מנת להטיל אימה ופחד עם לקוחות של ברוקרים פרטיים, למרות שהחשבון מתנהל בבנק שלהם, הרי הם מנצלים נגישות זאת על מנת לעשות פעולות שבעיקר מטיבות עם הבנק. היועצים בבנקים אינם אנשים רעים, הם פשוט עובדים על פי הנחיות מנהלים שאפתניים מדי, שרוצים להרוויח על חשבון הלקוחות מהר וכמעט בכל מחיר.
כאשר יועץ בבנק נותן לך עצה, תחשוב פעמיים, איזה אינטרס הוא משרת.
לעומת זאת, בדיבידנד, אנו לא מרוויחים מפעולות ואין הבדל מבחינתנו באיזה נייר או פיקדון יופקד הכסף ולכן אנו נמליץ על המהלך הטוב ביותר לטובת הלקוח, כי האינטרס שלנו שהלקוח ירוויח, זו הדרך היחידה לשמר אותו כלקוח שלנו.

 

שרות מידע של דיבידנד ללקוחותיה

מנהל בבנק הבינלאומי: נדיח יועצי השקעות שלא יניבו הכנסות מעמלות

מחויבים לטובת הלקוח - אך מקבלים שכר מהבנק

יועץ השקעות לשעבר