| English |

לוגו תבור כלכלה ופיננסים בע"מ
דיבידנד השקעות בע"מ

משרד ראשי:
בית קורקס רח' זרחין 10 רעננה 43662

טל: 09-7776888

מבצעים

"חבר מביא חבר"

כל בעל תיק השקעות מנוהל בדיבידנד המביא תיק נוסף, יקבל חודש ללא דמי ניהול.

במידה והתיק שיובא יהיה גדול לפחות פי שניים מהתיק של הלקוח, תגדל ההטבה לשני חודשים ללא דמי ניהול.

צור קשר