| English |

לוגו תבור כלכלה ופיננסים בע"מ
דיבידנד השקעות בע"מ

משרד ראשי:
בית קורקס רח' זרחין 10 רעננה 43662

טל: 09-7776888

אפיקי השקעה

כולנו רוצים שהכסף אותו אנו חוסכים יניב את התשואה הטובה ביותר, אולם רבים מאתנו לא מבינים שתשואה גבוהה בזמן קצר משמעותה שכספנו יהיה מושקע באלטרנטיבה בעלת סיכון גבוה (לפעמים ללא ידיעתנו), כלומר התשואה יכלה להיות שלילית ואז הכסף שעמלנו עליו שנים היה יורד לטמיון.

סעיפים יתרונות חסרונות
שמירה על הכסף בבית נזילות ערך הכסף יורד והפסד של ריבית בטוחה, סיכוני גניבה ופריצה, תשואה נמוכה, נזילות נמוכה, לאורך זמן, זאת ההשקעה הגרועה ביותר.
תוכנית חיסכון בבנק אפשרי בריבית ללא סיכון אינפלציה
(צמוד מדד), בריבית שקלית או בריבית מאוד נמוכה בהצמדה לדולר.
תקופת החיסכון ארוכה יחסית והכסף אינו נזיל, אי אפשר למשוך את הכסף, או לחלופין ניתן למשוך עם קנס היוצר הפסד. בדרך כלל גם התשואות אינן אטרקטיביות, הבנקים נוטים לנצל את "הפחדנות" של החוסכים ולהציע להם תשואות נמוכות יחסית.
נדל"ן נכס ממשי, "אפשר לדרוך עליו" דורש השקעת זמן רבה. התשואות נטו נעות בין 3% - 7% בממוצע ויש סיכון ממשי לירידת ערך. רמת נזילות נמוכה, לעיתים בלתי אפשרי לממש את הנכס דווקא כשצריך בדחיפות את הכסף.
קשה לפזר את הסיכון והכול מושקע בנכס אחד או שניים, שעלולים להתגלות כמלכודת השקעה במקרה וערך הנכסים יורד מסיבות סביבתיות או אחרות.
ניהול השקעות בבורסה בצורה פרטית נזילות גבוהה ואם יש מזל מושגת לעיתים תשואה גבוה סיכון גבוה לאנשים לא מקצועיים (כמו לטפל בעצמך במחלה בעזרת מדורי רפואה בעיתון או לתקן לעצמך את הרכב).
קרנות נאמנות לחלקן תשואות גבוהות יותר מתוכניות חיסכון (מתאים לבעלי תיקים קטנים מ- 50,000 ₪). אין יחס אישי ולקרן יש מספר מגבלות מוסדיות דבר הגורם לפוטנציאל התשואה לרדת, הסיכון משתנה מקרן לקרן לפי מדיניות השקעה, העדר שקיפות בהשקעות. אפשר לעיתים לגוון בהשקעות ספציפיות בעזרת קרן, אבל לא כדאי להשאיר את כל הכסף בקרנות, אם התיק עולה על 100,000 ₪ כמו כן ואולי הכי חשוב, עדיין נדרש ייעוץ טוב באילו אפיקי השקעה כלומר באילו קרנות להכניס את הכסף, מגוון הקרנות הוא עצום וכולל את כל האפשרויות העולות על הדעת. כמו כן, דמי הניהול גבוהים במיוחד בקרנות הכוללות מניות ואג"ח חברות.
ניהול תיק השקעות פיזור סיכון: התיק מורכב ממספר תחומי השקעה (מניות, אג"ח, בארץ ובחו"ל, שקליות)
תשואה: בממוצע לאורך זמן זהו מרכיב ההשקעה הנותן את התשואה הממוצעת הגבוה ביותר.
נזילות: הכסף נזיל על פי הצורך.
ניתן להתייעץ עם בעל מקצוע ולבחון את כל ההשקעות גם אלה שמחוץ לתיק.
הסיכון גבוה יחסית לתוכנית חיסכון בבנק . בנוסף יש צורך לבחור מנהל השקעות מקצועי היודע להתאים את רמת הסיכון לאופי הלקוח ולצרכיו. המשימה החשובה ביותר היא איתור המנהל המתאים, כמו רופא טוב או עורך דין מקצועי ומסור.